Petitie Klimaat Nobelprijs

Vrijwaringsclausule

Hoewel het nobelprizeclimate.com team alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de website betrouwbaar functioneert en betrouwbare informatie bevat, wijst nobelprizeclimate.com alle aansprakelijkheid af ten opzichte van een andere partij in verband met het gebruik van de website of de inhoud ervan.
nobelprizeclimate.com is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige andere schade - van welke aard en oorzaak dan ook - die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan.
nobelprizeclimate.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van andere websites die op enigerlei wijze aan onze website zijn gekoppeld.
nobelprizeclimate.com behoudt zich het recht voor om de website en/of de inhoud ervan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, te corrigeren of anderszins te wijzigen.
Deze website is onderworpen aan het Duitse recht. Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is München.


nobelprizeclimate.com
c/o Andy Andresen
Ignaz-Perner-Strasse 6
80638 Munich, Germany
Duitsland