Petycja Klimatyczna Nagroda Nobla

Zastrzeżenie

Chociaż zespół nobelprizeclimate.com robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić, że witryna działa niezawodnie i zawiera wiarygodne informacje, nobelprizeclimate.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec innych stron w związku z jakimkolwiek korzystaniem z witryny lub jej zawartości.
nobelprizeclimate.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wynikowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody - niezależnie od ich charakteru i w wyniku jakiejkolwiek przyczyny - wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub treści.
nobelprizeclimate.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z innych stron internetowych, do których prowadzą łącza do naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób.
nobelprizeclimate.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji, poprawienia lub innej zmiany strony internetowej i/lub jej zawartości bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejsza strona internetowa podlega prawu niemieckiemu. Miejscem jurysdykcji i wykonania jest Monachium.


nobelprizeclimate.com
c/o Andy Andresen
Ignaz-Perner-Strasse 6
80638 Monachium
Niemcy