Petycja Klimatyczna Nagroda Nobla

Nadruk

Zespół ds. Petycji Nagroda Nobla Klimat
c/o Andy Andresen
Ignaz-Perner-Strasse 6
80638 Monachium
Niemcy
Telefon komórkowy +49 171 902 44 50
petition@nobelprizeclimate.com
https://www.nobelprizeclimate.com/de

Teksty petycji, zdjęcia petycji, komentarze, wypowiedzi do dyskusji oraz wpisy na blogu zamieszczone na nobelprizeclimate.com znajdują się na licencji Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0. Nazwisko zawiera wzmiankę o platformie nobelprizeclimate.com oraz nazwisko autora tekstu lub zdjęcia (jeśli jest znane). Jeżeli osoba popierająca podpisuje petycję anonimowo i dodaje komentarz do swojego podpisu, ta anonimowość musi być szanowana i chroniona. W związku z tym ani nobelprizeclimate.com, ani składający petycję nie ma prawa do publikacji komentarza w związku z nazwiskiem anonimowego kibica - chyba że składający petycję lub nobelprizeclimate.com jest do tego prawnie zobligowany.