Petition Climate Nobel Prize

Varning

Även om teamet nobelprizeclimate.com gör allt som står i sin makt för att se till att webbplatsen fungerar pålitligt och innehåller tillförlitlig information, nekar nobelprizeclimate.com allt ansvar gentemot någon annan part i samband med användning av webbplatsen eller dess innehåll.
nobelprizeclimate.com ansvarar inte för några direkta, indirekta, speciella eller följdskador eller andra skador - oavsett karaktär och som ett resultat av vilken orsak som helst - till följd av användningen av vår webbplats eller innehållet.
nobelprizeclimate.com ansvarar inte för skador orsakade av användning av andra webbplatser som är kopplade till vår webbplats på något sätt.
nobelprizeclimate.com förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, korrigera eller på annat sätt ändra webbplatsen och / eller dess innehåll utan föregående meddelande.
Denna webbplats är underkastad tysk lag. Plats för jurisdiktion och prestanda är München.


nobelprizeclimate.com
c/o Andy Andresen
Ignaz-Perner-Strasse 6
80638 München
Tyskland