Petition Climate Nobel Prize

Avtryck

Framställningar Team Nobel Prize klimat
c/o Andy Andresen
Ignaz-Perner-Strasse 6
80638 München
Tyskland
Mobil +49 171 902 44 50
petition@nobelprizeclimate.com
https://www.nobelprizeclimate.com/de

Framställningstexter, framställningsbilder, kommentarer, debattbidrag och blogginlägg publicerade på nobelprizeclimate.com är under Creative Commons License CC BY-NC-SA 3.0. Namngivningen inkluderar omnämnandet av plattformen nobelprizeclimate.com och namnet på författaren till texten eller bilden (om den är känd). Om en supporter undertecknar en framställning anonymt och lägger till en kommentar till sin underskrift måste denna anonymitet respekteras och skyddas. Följaktligen har varken nobelprizeclimate.com eller framställaren rätt att publicera kommentaren i samband med namnet på den anonyma anhängaren - såvida inte framställaren eller nobelprizeclimate.com är juridiskt skyldig att göra det.